Aktivity v oblasti památných stromů v letech 2007 až 2008

Velká část naší činnosti je směřována do oblasti vyhlašování a péče o památné stromy. V průběhu roku 2007 byla dokončena a aktualizována inventarizace památných stromů v územní působnosti Magistrátu města Karlovy Vary.

Inventarizace spočívala v kompletní lokalizaci památných stromů, posouzení jejich aktuálního zdravotního stavu a vypracování návrhu na jejich ošetření, případně návrhu vhodného legislativního řešení některých problémů, jako například zmenšení nebo zvětšení ochranných pásem památných stromů, novelizace rozhodnutí o vyhlášení památných stromů a umístění informačních tabulí.

Dále byly vypracovány návrhy na nové vyhlášení památných stromů, které budou po ukončení vegetační doby podávány na příslušné odbory ochrany přírody k posouzení.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje