Veřejná zakázka malého rozsahu

ZO ČSOP Alter meles vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu pro projekt - Zastavení poklesu biodiverzity ve VKP Louky pod Vladařem – kosení lučních porostů a výřez dřevin včetně odklizení hmoty.

Celé znění zakázky včetně podkladů a požadavků:

 

Oznámení o zakázce malého rozsahu (pdf)

Oznámení o poptávkovém řízení (pdf)

Zadávací dokumentace (pdf)

Krycí list nabídky (doc)

Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů (doc)

Prohlášení o vázanosti nabídkou po celou dobu zadávací lhůty

Zákres rozsahu opatření ortofoto (jpg)

Zákres rozsahu opatření parcely (jpg)

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje