Mapování obojživelníků v roce 2008

Cílem projektu bylo postupné mapování obojživelníků převážně na jižní části okresu Karlovy Vary a stanovení rizikových migračních cest.

V rámci projektu inventarizace bylo zmapováno několik úseků migračních cest, vedoucích přes frekventované komunikace. Jednalo se o lokalitu Žlutice (u vlakové stanice Záhoří), Křižíkova ulice v Karlových Varech, lesní cesta u Lučních rybníků v Lázeňských lesích Karlovy Vary a tranzitní silnice Plzeň - Karlovy Vary u Krásného Jezu. Jako nejkritičtější úsek se jeví lokalita Žlutice a Křižíkova ulice v Karlových Varech. V rámci Křižíkovi ulice jsme společně s Magistrátem Karlovy Vary, odborem životního prostředí, prováděli záchranný transfer bufo bufo přes méně frekventovanou vozovku. Vzhledem k terénu lokality nebyly využity zábrany (bariéry), sběr byl prováděn pouze ručně. Celá ulice byla v době od 20:00 do 6:00 uzavřena mobilními zábranami.

Mapování bylo prováděno na jižní části okresu Karlovy Vary, v menší míře též na ostatním území. Koordinace práce a spolupráce při inventarizaci byla zajištěna Krajským střediskem AOPK ČR. Inventarizována byla stanoviště neevidována v interní databázi AOPK Karlovy Vary. Vzhledem k velkému počtu inventarizovaných položek v této databázi (cca 900 nálezů za posledních několik let), byla vybrána taková stanoviště, kde k inventarizaci nedošlo, nebo inventarizace nebyla provedena. Z tohoto důvodu byla vynechána stanoviště vzácnějších druhů jako Bombina bombina nebo Pelobates fuscus, kde byla tato stanoviště důkladně prolovena. Pozornost tak byla věnována běžnějším druhům jako Bufo bufo, Triturus vulgarit, T. alpestris, T. cristatus, které se v databázi AOPK nevyskytovali hojněji.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje