Mapování výskytu mravenišť na Třebouňském vrchu 2008

Cílem projektu bylo postupné domapování mravenišť na Třebouňském vrchu a monitoring již zmapovaných kolonií lesních mravenců.

Z důvodu zpracování bakalářské práce jednoho z členů naší organizace bude mapování zaměřeno také na vliv mravenců na okolní lesní ekosystémy, jejich vliv na dynamickém růstu kalamitních škůdců lesního hospodářství, vliv hospodářských zásahů na populační dynamiku lesních mravenců a vliv hustoty hnízd na půdní vlastnosti. Výstupem projektu bude přehledně zpracovaná data v programu GIS.

Celkem bylo zmapováno 379 hnízd. Plošně se jedná cca o 1/3 rozlohy Třebouňského vrchu. V rámci projektu bylo počítáno z větší rozlohou zmapování, vzhledem ke složitější metodice než v uplynulých letech a hustotou hnízd považujeme třetinu plochy vzhledem k přiděleným finančním prostředkům za adekvátní. Průměrný rozměr hnízda na lokalitě je: výška je 41 cm, průměrná tloušťka je 150 cm, což představuje průměrný objem dle Dlusského tak činí 0,380 m3, dle objemu kulové úseče (Daďourek, Formica 2002) 0,387 m3.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje