Mapování hnízdišť rorýse obecného v Karlových Varech

Monitoring rorýse obecného probíhal v době hnízdění, tj. od května 2008 do konce července 2008 formou přímého pozorování hnízdících párů na vhodných hnízdištích. V každé lokalitě bylo vybráno několik vzorových budov s typickými hnízdními otvory, vyklenutími, vychlípeninami plechových říms s rozpadajícími trámovými mezipatry. Použito bylo též náhodné pozorování vletů na hnízdo. I když rorýs žije v monogamii, sledování jeho hnízdišť je velmi časově náročné, a to převážně tím, že v době hnízdění přilétají rodiče na hnízdo cca 13x za den, což představuje přílet na hnízdo cca 1x za hodinu. Z tohoto důvodu bylo nutné lokality procházet průběžně, nejméně však 10x za sledované období. Časová náročnost sledování jednoho vhodného hnízdiště tak byla cca 1 hodina.

V rámci městské zástavby je nutné upozornit na poměrně těžkou determinaci tohoto druhu. Podobnost z vlaštovkou obecnou je u pozorujícího laika téměř totožná.

Celkem bylo v roce 2008 nalezeno 31 hnízd Apus apus na území města Karlovy Vary.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje