Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Oznámení o výsledku pořadí uchazečů a výběru nejvhodněiší nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu - Zastavení poklesu biodiverzity ve VKP Louky pod Vladařem - kosení lučních porostů a výřez dřevin včetně odklizení hmoty

Oznámení o výsledku pořadí uchazečů a výběru nejvhodněiší nabídky (pdf)

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje