Vyjádření k reportáži v pořadu Události v regionech

Dne 4. listopadu 2009 byla v pořadu Události v regionech uveřejněna reportáž Marka Štětiny o komplikacích způsobených digitalizací státní správy, tedy zprovozněním datových schránek, kde mimo jiné byla citována i naše organizace.

Vzhledem k faktu, že naší organizaci nebyl dán dostatečný prostor pro obhajobu, činíme tak touto formou. Zcela kategoricky odmítáme tvrzení starosty obce Jenišova Ivana Truksy, že bychom jakýmkoliv způsobem zneužívali systém datových schránek nebo se tzv. snažili „prudit" jednotlivé starosty obcí. Účast ve správních řízeních nám umožňuje samotný zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který je postaven i na principu aktivní účasti občanů na ochraně přírody a krajiny, a to bez ohledu na to, zda fungují či nefungují datové schránky. Již řadu let jsme přihlášeni u 24 měst nebo obcí v regionu, sahající od obce Chyše přes Karlovy Vary až po Vysokou Pec. Není tedy pravdou, že bychom najednou pomocí datové schránky zahlcovali úřady a snažili se hlásit do správních řízení na všech obcích. Účast naší organizace právě v obci Jenišov naopak do současné doby bojkotoval sám pan starosta tím, že několik let zcela ignoroval zákonnou povinnost svého úřadu zřídit elektronickou podatelnu. Tímto aktem naopak naší organizaci bránil přihlásit se ke správním řízením již dříve. V samotném správním řízení tak, jak ho popisuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, je vyloučeno nějaké „házení vidlí", jak tvrdí starosta Truksa, ale naopak vymezuje jasná práva a povinnosti jak účastníků řízení, tak samotného správního orgánu, tedy obce. Naše organizace, na rozdíl od jiných občanských sdružení, se do těchto řízení nehlásí účelově, ale pouze v zájmu ochrany přírody, což lze dokumentovat například tím, že míra účasti ve správních řízeních se blíží hranici 80% a veškeré úkony jsou průměrně dokončeny do 6 dnů od přijetí oznámení. V průběhu čtyř let jsme se přihlásili do cca 250 řízení, z toho z naší strany bylo podáno odvolání pouze ve třech případech, což jak je vidno nenasvědčuje jakýmkoliv průtahům v řízení, tak jak to prezentoval pan starosta.

Václav Lupínek, předseda ZO ČSOP Alter meles

 

 

Celou reportáž je možné zhlédnout zde na stránkách České televize

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje