Posuzování vlivů na životní prostředí VTE Horní Blatná

KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

 

č.j. 2729/ZZ/08

V Karlových Varech dne 2.12.2009

Vyřizuje: Ing. Hrajnohová Gillarová, DiS./204

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zveřejnění informace o dokumentaci vlivů záměru

V souladu s ust. § 16 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme, že byla předložena dokumentace vlivů na životní prostředí záměru

„VTE Horní Blatná"

v katastrálním území: Horní Blatná

obec: Horní Blatná

Do dokumentace je možné nahlížet v úředních hodinách na Krajském úřadě Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, budova C, 2. podlaží, č. dveří 231.

S obsahem dokumentace je také možné se seznámit v informačním systému EIA na internetové adrese http://www.cenia.cz/eia, kód záměru KVK352.

Písemné vyjádření k dokumentaci je možné zaslat nejpozději do 4.1.2010 Krajskému úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

Ing. Eliška Vršecká

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje