Andělská Hora — Kostel Nejsvětější trojice

Na místě dnešního kostela původně stávala dřevěná mariánská kaple, připomínaná k roku 1646. Dnešní kostel postaven v letech 1696 až 1712 podle návrhu G.B. Alliprandiho (přestavoval například zámek v Kosmonosech, stavitel zámku Kuks a Liblice) polírem Stupplem. V 19. století v souvislosti se založením hřbitova sneseny ambity (otevřená sloupová klenutá chodba na vnitřní shaně budovy, křížová chodba, ochoz).

Kostel a hřbitov postaveny na symbolickém půdorysu trojúhelníka se zkosenými nárožími, v ose dvou stran hřbitov. Vnějšek členěn zdvojenými pilastry na vysokém trnoži. Kostel má obdélníková okna s půlkruhovými záklenky. Vnitřek kostela členěn lizénovými rámci, na klenbě freska Uctívání sv. Kříže od Josefa Kramolína z roku 1783 (Toužim, kostel Narození Panny Marie, (1778), tvorba oltáře; Doupov, kostel sv.Alžběty, fresky, 1782, Bražec, farní kostel, obraz Umučení sv.Bartoloměje, 1782, Žalmanov, farní kostel, Assumpta, 1787; Karlovy Vary, freska nástropní s Múzami, gotizující dekorace stěn, fresky s náměty z antické mytologie, Poštovní sál, 1792; Karlovy Vary, fresky v Českém sále - nedochováno; Karlovy Vary, portréty A.L.Stöhra, Dory Veselé, J.Stöhra, dr.D.Bechera).

Zařízení hodnotné, z doby dokončení kostela, barokní hlavní oltář v podobě rozměrného trojbokého architektonického tabernáklu vkomponovaného do středu prostoru se sousoším Uctívání sv. Kříže na vrcholu, zdoben motivem akantu a pásky, od F. Preisse z doby po roce 1710. Ve výklenku skupina Korunování P. Marie, patrně pozdně gotická, silně obnovená, v bohatém ornamentálně řezaném rámci z první třetiny 18. století. Většina tohoto zařízení byla v průběhu let takřka zničena, některé vzácné exempláře jsou v rukou restaurátorů, některé se do kostela opět vrátili.

Na hřbitově náhrobníky z 19. století a 20. století, do náhrobku J. Schöttnera z r. 1922 vsazena destička s malbou Kladení Krista do hrobu, práce kysibelské porcelánky z první poloviny 19. století.

V letech 2004 až 2005 proběhla nákladná a rozsáhlá rekonstrukce pod dohledem Národního ústavu Plzeň a za finanční podpory (dotace) získané od Ministerstva kultury ČR ve výši 23 mil. Kč.V současné době se v kostele nachází obřadní síň a výstavní prostor velmi zajímavých výstav.

 

 

Zdroj dat: Umělecké památky Čech, svazek první, Academia 1977 a internetová encyklopedie Wikipedia

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje