Kategorie
Slavné osobnosti

Novější články

 • S predikátem vztahujícím se k hradu Rabštejnu nad Střelou se psaly tři navzájem odlišné rody, lišící se i svými erby.…

 • Šlechtický rod z Dolního Rakouska, 1637 povýšený do hraběcího stavu. Tehdy, za třicetileté války, se Pöttingové dostali…

 • Mocný německý rod píšící se podle města Plavno (Plauen) ve Voigtlandu nedaleko českých hranic. Zakladatel rodu JINDŘICH…

 • Hraběcí rod měšťanského původu, jeho zakladatel MARTIN, úředník v severočeské Budyni, byl nobilitován r. 1598 s…

 • Původem západočeský rytířský rod píšící se podle vesnice Buková na Plzeňsku, jejich erb (korbel kola s loukotí)…

 • západočeský, původně rytířský rod (v erbu shora půlený štít červené a černé barvy, nad helmou rohy týchž barev). Jejich…

 • Rod západočeského původu s kořeny sahajícími do 14. století (1370), píšící se podle dnes zaniklé vesnice Chotkov či…

 • před 10 lety / Slavné osobnosti

  Hroznatovci

  šlechtický rozrod západočeského původu, odvozující svůj původ od rodiny blahoslaveného Hroznaty (název rodu zaveden až…

 • rytířský rod severočeského původu, prvně připomínaný teprve počátkem 16. století.

 • před 10 lety / Slavné osobnosti

  Hrabišici

  starobylý severočeský rod, jehož erbovním znamením byly hrábě (název rodu vytvořil až Palacký). Jeho nejvýznamnější…

 • před 10 lety / Slavné osobnosti

  Hartigové

  původem rod z Lužice, v Čechách osedlý až od konce 17. století (český inkolát 1673). Ludvík Josef Hartig (zemřel 1735),…

 • mezi západočeskými šlechtickými rody, které významně zasáhly do české historie, nelze přehlédnout pány z Gutštejna.…

 • šlechtický rod německého původu (původně Vitzthum), jehož část přešla v 15. století do Čech, kde se jazykově počeštila.…

 • jeden z nejvýznamnějších českých šlechtických rodů patří k potomkům starobylého českého rozrodu Drslaviců a jejich…

 • šlechtický německý rod píšící se podle rodového staku Zedwitz u Hofu v Bavorsku, vlastnící od počátku 15. století…

 • před 10 lety / Slavné osobnosti

  Buquoyové

  starý francouzský a valonský rod Buquoy de Longueval, jehož českou větev založil habsburský vojevůdce Karel (Charles)…

 • 8. 8. 1770 (Ženeva) - 12. 3. 1857 (Karlovy Vary), karlovarský lékař a přítel českého národa. Neprávem polozapomenutý…

 • 1584-1627, humanistický historik, původem český Němec z Horního Slavkova. V r. 1607 působil na městské škole ve svém…

 • před 14207 - 18.11.1473, raně humanistický spisovatel ze západočeského rodu píšícího se podle svého původního sídla…

 • Pluhové jsou původně jihočeským rodem, který se přesunul do západních Čech ve 14. století, kde si zřídil sídlo v…

Starší články

 

Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje