Kategorie
Památné stromy

Novější články

 • Prohořská lípa roste na zahradě domu č.p. 8 v osadě Prohoř na Žluticku. Lípa byla prohlášena za památný strom Vyhláškou…

 • Borovice roste na jižním okraji osady Pozorka, vedle cesty vedoucí od vodní nádrže „Pozorka“ směrem k řece Rolavě.…

 • Dub letní roste před panelovým domem na zeleném plácku, jihozápadně od návesního rybníka v obci Počerny. Dub byl…

 • Skupina dříve 10 ks lip rostla kolem ohradní zdi hřbitova a uvnitř, obklopující kostel sv. Mikuláše u Verušic na…

 • Lípa roste na soukromé zahradě nemovitosti č.p. 2 v jihozápadním okraji osady Mezirolí, dříve u Dvořáků, nyní (2016)…

 • Skupiny 4 ks lip rostla kolem příjezdové komunikace od bývalé fary kostela sv. Jiří k ulici Toužimská v Bečově nad…

 • Lípa roste u polorozbořené zdi na východním okraji okrouhlé návsi osady Odolenovice. Lípa v Odolenovicích byla…

 • Lípa roste pod silnicí vedoucí z Pozorky do Nejdku, na travnatém plácku nedaleko benzinové stanice, nad Oldřichovským…

 • Jasan roste jako solitérní jedinec uprostřed louky asi 450 m jihovýchodně od sady Kolešov. Jasan byl prohlášen za…

 • Statný javor klen roste na severním okraji městského hřbitova u příjezdové cesty v Bochově. Javor byl prohlášen za…

 • Javor klen roste na rozhraní dvou cest vedoucích z Nových Hamrů na Dvorský vrch (dříve Hofberk). Javor na Hofberku…

 • Skupina 5 lip roste kolem zříceniny kostela sv. Jakuba (Jakoba) cca 1 km jihozápadně od Bochova. Jakobovy lípy byly…

 • Skupina dvou dubů roste na okraji výrobního areálu firmy Vorel, z nich ochrany památného stromu požívá pouze mohutnější…

 • Dub letní roste v zahradě rodinného domu č.p. 236 v Karlových Varech – Tašovicích, vedle silnice Doubí x Globus. Dub…

 • Dnes již neexistující dub zimní stál u okraje silnice ulice Stará Kysibelská v Karlových Varech – Drahovicích pod…

 • Původně dva buky rostly kolem hráze rybníka cca 300 m jižně od osady Sedlečko. Buky byly prohlášeny za památné stromy…

 • Dva buky lesní rostou v lesním porostu lázeňských lesů nedaleko Karlových Varů na dohled od Rusalčiny chaty pod cestou…

 • Mohutná a velmi estetická lípa roste na mírném návrší u břehu Blažejského rybníka a ruiny kostela sv. Blažeje nedaleko…

 • Skupina původně 9 lip rostla na místě původního obecního hřbitova u kostela Nejsvětější trojice pod Andělskou Horou.…

 • Mohutný a košatý dub zimní roste na křižovatce ulic Školní a Nová vedle budovy hudební školy a městské knihovny. Dub u…

Starší články

 

Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje