Alvínina lípa

03.08.2020

Nedaleko Andělské Hory, bezprostředně u trojbokého kostela Nejsvětější Trojice se nachází skupina lip srdčitých (Tilia cordata).

Nejmohutnější kmen o obvodu 527 cm patří lípě, která se ve výšce 2-3 m větvila do nejméně 3 kosterních větví. Koruna byla zřejmě před mnoha desítkami let rozlomena, jižní část kmene chybí zcela a zůstaly pahýly 2 kosterních větví. Kmen se ale zčásti zavalil a pahýly kosterních větví obrostly novou nepravidelnou sekundární korunou.

Druhý kmen má obvod 263 cm a patří mladšímu stromu, jehož kmen a koruna se naklání a vyhýbají staršímu kmeni.

Třetí, velmi mladý kmen má obvod do 50 cm a roste ve vzdálenosti 1 až 1,5 metru od obou starých kmenů, které by mohl v budoucnu doplnit. Ve stínu lip se nachází křížek a nově upravená studánka. Zrekonstruovaný kostel Nejsvětější Trojice, stojící na místě někdejší mariánské kaple a poustevny je v těsném sousedství. Na nedalekém znělcovém suku jsou trosky hradu Andělská Hora.

Autor: Martin Zatloukal