— Kam vyrazit na Karlovarsku —


Zcela ojedinělá lokalita pseudokrasových dutin vytvořených ve vulkanické brekcii na západním okraji Doupovských hor v pravém svahu údolí řeky Ohře pod vrcholem Dubina, východně od obce Dubina.

Čedičové varhany u Hlinek se nacházejí v opuštěném lomu asi 1 km od obce Hlinky, po levé straně silnice Hlinky-Přílezy.

Ocitneme-li se nedaleko městečka Bochov, nelze si nevšimnout mírného návrší s překrásnými a romanticky vyhlížejícími hradními ruinami dnes již dávno zapomenutého hradu Hartenštejna, který po několika desítkách let opět vstal z popela.

Ve srázném levém břehu Ohře se nachází opuštěná štola, výmluvné svědectví staré důlní činnosti. Primárně se zde zřejmě kutala železná ruda, která se hutnila v lesní huti na nedalekém vrchu Kovářka.

Louky pod Vladařem, nacházející se na jihozápadním úpatí čedičové kupy Vladaře, jsou typickou ukázkou polopřirozených fytocenologicky význačných xerotermních trávníků a facií křovin. Současně jejich význam tkví ve výskytu několika druhů orchidejí.