— Kam vyrazit na Karlovarsku —


Ve srázném levém břehu Ohře se nachází opuštěná štola, výmluvné svědectví staré důlní činnosti. Primárně se zde zřejmě kutala železná ruda, která se hutnila v lesní huti na nedalekém vrchu Kovářka.

Louky pod Vladařem, nacházející se na jihozápadním úpatí čedičové kupy Vladaře, jsou typickou ukázkou polopřirozených fytocenologicky význačných xerotermních trávníků a facií křovin. Současně jejich význam tkví ve výskytu několika druhů orchidejí.