— Příroda —
 

Popis: vytrvalá bylina, jen na bázi řapíků přízemních listů velmi řídce chlupaté, jinak lysé. Lodyha až 50 cm vysoká, zpravidla jen v horní polovině větvená s větvemi přímými až odstálými. Listeny peřenolaločné, sytě tmavozelené. Horní listeny zpravidla peřenolaločné až peřenoklané. Hrozen bez listenů. Kališní lístky vejčitě kopinaté. Plodem je...

Popis: víceletá dekorativní rostlina dosahující úctihodné výšky až 40 cm, oddenek bílý, hlízovitý, horizontální, vřetenovitý. Listy zelené s výraznou síťovitou žilnatinou, dlouze řapíkaté, dosahující výšky kolem 20 cm, trojboké, střelovitého tvaru. Rozpoznávacím znakem od podobného druhu Áronu východního jsou hnědé až fialové skvrny ( u některých...

Jasan roste jako solitérní jedinec uprostřed louky asi 450 m jihovýchodně od sady Kolešov. Jasan byl prohlášen za památný strom rozhodnutím Městského úřadu Žlutice ze dne 12.12.2011 na návrh PaedDr. Pavla Růžičky.

Statný javor klen roste na severním okraji městského hřbitova u příjezdové cesty v Bochově. Javor byl prohlášen za památný strom rozhodnutím Magistrátu města Karlovy Vary ze dne 15.04.2014.

Dnes již neexistující dub zimní stál u okraje silnice ulice Stará Kysibelská v Karlových Varech - Drahovicích pod Základní školou Jana Amose Komenského. Dub byl prohlášen za památný strom Vyhláškou Okresního národního výboru Karlovy Vary s platností od 01.01.1986.

Původně dva buky rostly kolem hráze rybníka cca 300 m jižně od osady Sedlečko. Buky byly prohlášeny za památné stromy rozhodnutím Správy Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les ze dne 29.04.1996.

Dva buky lesní rostou v lesním porostu lázeňských lesů nedaleko Karlových Varů na dohled od Rusalčiny chaty pod cestou Přátelství. Buky byly prohlášeny za památné stromy rozhodnutím Správy Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les ze dne 11.11.2011.

Mohutná a velmi estetická lípa roste na mírném návrší u břehu Blažejského rybníka a ruiny kostela sv. Blažeje nedaleko osady Branišov a Nežichov na Toužimsku. Blažejská lípa byla prohlášena za památný strom Vyhláškou Okresního národního výboru Karlovy Vary s platností od 01.01.1986.

Javor klen roste na rozhraní dvou cest vedoucích z Nových Hamrů na Dvorský vrch (dříve Hofberk). Javor na Hofberku prohlášen za památný strom Vyhláškou Okresního národního výboru Karlovy Vary s platností od 01.01.1986.