— Příroda —
 

Dvě mohutné a esteticky zajímavé lípy rostou v zámeckém parku v Dalovicích, cca 50 m jihozápadně od známého Körnerova dubu. Dalovické lípy byly prohlášeny za památné stromy rozhodnutím Magistrátu města Karlovy Vary ze dne 21.07.2006.

Dvojice dubů letních roste nedaleko kaple sv. Floriána, na jihozápadním okraji návsi osady Svinov. Dub byl prohlášen na základě návrhu naše sdružení (ZO ČSOP Alter meles) za památný strom rozhodnutím Městského úřadu Toužim ze dne 06.10.2005.

Dvojice (nebo spíše trojice) památných lip tvoří významnou dominantu v centru obce Přílezy. Lípy byly vyhlášeny Vyhláškou Okresního úřadu v Karlových Varech dnem účinnosti od 01.01.1986.

Žlutický dub

08.01.2021

Osamoceně stojící dub letní roste vedle kostela sv. Petra a Pavla v centru města Žlutice. Žlutický dub byl prohlášen za památný strom Vyhláškou Okresního národního výboru s platností od 01.01.1986.

Dub letní roste u kaple sv. Jana a Pavla v osadě Číhaná na úpatí Mirotického kopce u Bochova. Dub byl prohlášen na základě návrhu naše sdružení (ZO ČSOP Alter meles) za památný strom rozhodnutím Magistrátu města Karlovy Vary ze dne 13.12.2004.

Mohutná a velmi estetická lípa roste v zahradě Kláštera premonstrátů Teplá, u zadního traktu lodě kostela Zvěstování Páně a bloku samotného kláštera. Hroznatova lípa byla prohlášena za památný strom Rozhodnutím Městského úřadu Mariánské Lázně ze dne 03.08.2004.

Duby u tvrze

07.01.2021

Skupina 3 dubů letních roste kolem tvrze z 12. Století, která byla vybudována na pravěkém sídlišti. Andělské lípy byly prohlášeny za památné stromy rozhodnutím Magistrátu města Karlovy Vary ze dne 15.09.2005 na návrh Správy lázeňských parků.

Skupina 4 lip srdčitých roste nedaleko statku č.p. 152 na jižním okraji osady Tisová mezi Limnickým a Nejdeckým vrchem. Lípy byly vyhlášeny za památné rozhodnutím Městského úřadu Nejdek ze dne 25.07.2006.

Dub letní roste nedaleko Obecního úřadu Jenišov, na zeleném plácku, u plotu oddělující zahrádkářkou kolonii. Dub byl prohlášen za památný strom rozhodnutím Magistrátu města Karlovy Vary ze dne 19.09.2005.

Javor klen roste před domem č.p. 858, ve svahu nad ulicí Závodu míru, nad silnicí vedoucí z Nejdku do Nových Hamrů. Javor u Hanáků byl prohlášen za památný strom rozhodnutím Městského úřadu v Nejdku ze dne 25.7.2006.

Chodovský buk

01.01.2021

Mohutný a svým mírně točivým kmenem, s výraznými kořenovými náběhy, roste v samotném středu obce Chodov poblíž silnice Bečov nad Teplou - Měchov, poblíž přístavku garáže u prodejny smíšeného zboží. Chodovský byl prohlášen za památný strom Vyhláškou Okresního národního výboru s platností od 01.01.1986.