— Příroda —
 

Jasan roste jako solitérní jedinec uprostřed louky asi 450 m jihovýchodně od sady Kolešov. Jasan byl prohlášen za památný strom rozhodnutím Městského úřadu Žlutice ze dne 12.12.2011 na návrh PaedDr. Pavla Růžičky.

Statný javor klen roste na severním okraji městského hřbitova u příjezdové cesty v Bochově. Javor byl prohlášen za památný strom rozhodnutím Magistrátu města Karlovy Vary ze dne 15.04.2014.

Dnes již neexistující dub zimní stál u okraje silnice ulice Stará Kysibelská v Karlových Varech - Drahovicích pod Základní školou Jana Amose Komenského. Dub byl prohlášen za památný strom Vyhláškou Okresního národního výboru Karlovy Vary s platností od 01.01.1986.

Původně dva buky rostly kolem hráze rybníka cca 300 m jižně od osady Sedlečko. Buky byly prohlášeny za památné stromy rozhodnutím Správy Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les ze dne 29.04.1996.

Dva buky lesní rostou v lesním porostu lázeňských lesů nedaleko Karlových Varů na dohled od Rusalčiny chaty pod cestou Přátelství. Buky byly prohlášeny za památné stromy rozhodnutím Správy Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les ze dne 11.11.2011.

Mohutná a velmi estetická lípa roste na mírném návrší u břehu Blažejského rybníka a ruiny kostela sv. Blažeje nedaleko osady Branišov a Nežichov na Toužimsku. Blažejská lípa byla prohlášena za památný strom Vyhláškou Okresního národního výboru Karlovy Vary s platností od 01.01.1986.

Javor klen roste na rozhraní dvou cest vedoucích z Nových Hamrů na Dvorský vrch (dříve Hofberk). Javor na Hofberku prohlášen za památný strom Vyhláškou Okresního národního výboru Karlovy Vary s platností od 01.01.1986.

Jakobovy lípy

04.04.2021

Skupina 5 lip roste kolem zříceniny kostela sv. Jakuba (Jakoba) cca 1 km jihozápadně od Bochova. Jakobovy lípy byly prohlášeny na návrh našeho sdružení (ZO ČSOP Alter meles) za památné stromy rozhodnutím Magistrátu města Karlovy Vary ze dne 15.07.2005.

Dub u Vorlů

04.04.2021

Skupina dvou dubů roste na okraji výrobního areálu firmy Vorel, z nich ochrany památného stromu požívá pouze mohutnější dub rostoucí u příjezdové komunikace a výrobní plechové haly. Dub byl prohlášen za památný strom rozhodnutím Magistrátu města Karlovy Vary ze dne 15.09.2005.

Dub letní roste v zahradě rodinného domu č.p. 236 v Karlových Varech - Tašovicích, vedle silnice Doubí x Globus. Dub byl prohlášen za památný strom rozhodnutím Magistrátu města Karlovy Vary ze dne 15.10.2005.

Skupina dříve 10 ks lip rostla kolem ohradní zdi hřbitova a uvnitř, obklopující kostel sv. Mikuláše u Verušic na Žluticku. Mikulášské lípy byly prohlášeny za památné stromy Vyhláškou Okresního národního výboru s platností od 01.01.1986.