Andělské lípy

03.08.2020

Skupina původně 9 lip rostla na místě původního obecního hřbitova u kostela Nejsvětější trojice pod Andělskou Horou. Andělské lípy byly prohlášeny za památné stromy rozhodnutím Magistrátu města Karlovy Vary ze dne 17.08.2009 na návrh pana Václava Hrázského.

Dnes kolem obvodové zdi trojúhelníkovitého tvaru roste 6 ks lip srdčitých (Tilia cordata Mill.), v každém rohu po 3 ks. Zbývající 3 lípy rostoucí u vstupní brány ke kostelu Nejsvětější trojice, byly neznámo kdy odstraněny. Lípy jsou pěkným estetickým prvkem s historickým významem, které vhodně doplňují významnou historickou památku

Andělské lípy jsou mohutné, vesměs s dutými pohárkovitými kmeny, které se ve výšce cca 2 až 3 m větví do silných kosterních větví.

Parametry lip dle vyhlašovací dokumentace:

Obvod kmene 476, 367, 331, 291, 466 a 351 cm.

Parametry lip podle (Michálek, 2014):

Obvod kmene 302 až 482 cm, výška 16 - 23 m.

Použitá literatura:

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.

Rozhodnutí o vyhlášení za památné stromy. In: . Karlovy Vary 17.08.2009: Magistrát města Karlovy Vary, 2009.