barborka obecná - Barbarea vulgaris L.

15.12.2021

Brassicaceae - brukvovité

Popis: vytrvalá bylina, jen na bázi řapíků přízemních listů velmi řídce chlupaté, jinak lysé. Lodyha až 50 cm vysoká, zpravidla jen v horní polovině větvená s větvemi přímými až odstálými. Listeny peřenolaločné, sytě tmavozelené. Horní listeny zpravidla peřenolaločné až peřenoklané. Hrozen bez listenů. Kališní lístky vejčitě kopinaté. Plodem je šešule až s 22 semeny.

Doba květu: duben až červen.

Celkové rozšíření: v ČR hojná.

Ochrana: není ohrožena ani chráněna.

Rozšíření na Karlovarsku: velmi hojná.

Biotop: poříční náplavy, podél cest, příkopy, železniční náspy a rumiště. Zpravidla na kyselých, živinami chudších půdách.Použitá literatura:

Květena České republiky 3, Slavomil Hejný, Bohumil Slavík, ACADEMIA, Praha 2003