Barvínek menší (Brčál barvínek) – Vinca minor L.

16.12.2021

Toješťovité - Apocynaneceae

Lidový název: zelenec, zimostráz, plamínek, barvena.

Popis: vytrvalá bylina s plazivou, zčásti dřevnatící lodyhou. Lodyha dosahuje výšky až 60 cm, na příznivých stanovištích až 80 cm. Listy lysé, eliptické, neopadavé. Květenství dlouze stopkaté, vyrůstající z úžlabí listů, nejčastěji modré až modrofialové, vzácněji bílé. Plodem jsou drobné měchýřky. Generativní rozmnožování je však velmi omezeno, nejčastěji se barvínek rozmnožuje zakořeňováním dlouhých lodyh.

Doba květu: březen ( po zmizení sněhu) až do června.

Chamaefyt: rostliny, které díky obnovovacím meristémům přetrvávají nepříznivé období s obnovovacími pupeny nad povrchem půdy do výšky až 30 cm.

Léčivka: v dřívějších dobách se používal v lidovém léčitelství k léčbě mnoha chorob. V dnešní době je tato rostlina na okraji zájmu léčitelů. Při nesprávném použití je mírně jedovatá. Obsahuje několik významných látek např. alkaloid vinkamin, který napomáhá k léčbě vysokého krevního tlaku.

Účinky: snižuje krevní tlak, použití při krvácení s nosní dutiny

Ochrana: barvínek menší je hojný druh, bez ohrožení

Význam pro živočichy: Často uváděná myrmekochorita ( jedna ze strategií šíření plodů pomocí mravenců - rostlina vytvářejí na semenech bílé "masité" výběžky tzv. elaiosomy, které obsahem látek -tuky, bílkoviny - lákají mravence, kteří po ukousnutí elaiosomu odnášejí plody mimo hnízdo a přispívají tak k šíření plodů až do vzdálenosti 100 m od mateční rostliny) je velmi diskutabilní a zasloužila by si bližšího vědeckého bádání

Celkové rozšíření: v ČR rozšířeně až hojně na vlhkých živinami bohatých půdách.

Rozšíření na Karlovarsku: na Karlovarsku hojný, vzhledem k vysazování této dekorativní rostliny na hřbitovy, v blízkosti kostelů, hradů, křížků a památníků způsobila jeho zplaňování do blízkého okolí těchto míst.

Biotop: v blízkosti lidských obydlí, křoviny, lesní porosty a zarostlá skaliska.

Záměny: v ČR se vyskytuje pouze tento druh v různých zahradnických kultivarech.

Na Slovensku roste příbuzný druh barvínek bylinný (Vinca herbacea Waldst.)