Bečov nad Teplou – kostel sv. Jiří

21.09.2020

Původně gotický, v průběhu několika let přestavován až do dnešní podoby. Dnešní kostel postaven po požáru roku 1760 a to v letech 1763 až 1767 zednickým mistrem F. Pöperlem za účasti truhláře F. Liebnera. Kostel byl obnoven roku 1834, věž dokončena roku 1885 podle starých Pöperlových plánů z roku 1767 J. Schobertem.

Jednolodní s užším, segmentem uzavřeným presbytářem se sakristií v ose, s rizality po stranách lodi a hranolovou věží představěnou v západním průčelí. Věž otevřena na třech stranách arkádami, rizality završeny štíty, stěny členěny pilastry. Obdélníková okna s půlkruhovými záklenky.

Vnitřek kostela je zaklenut valbovou klenbou s výsečemi, stěny členěny zdvojenými pilastry s dekorativními hlavicemi. Kruchta kostela je zděná.

Zařízení kostela ze 70. let 20. století bylo jednotně rokokové z 3. čtvrti 18. století. Portálový hlavní oltář z let 1774 až 1776 od T. Pistela, řezbáře z Teplé, se současným obrazem od J. Grimera, dokončen zhotovením postranních branek roku 1789 řezbářem A. Wöllerem. Dva protějškové portálové boční oltáře sv. Anny a sv. Jana Nepomuckého s dvojicemi soch a současnými obrazy. V kostele se nachází obláčková kazatelna z doby po roce 1776 od T. Pistela, štafírovaná G.M. Köhlerem. V presbytáři se nacházejí sochy sv. Jana a Pavla. V lodi kostela je dále reliéf Nejsvětější trojice s řadou lavic. V kostele varhany z let 1774 až 1775 od I. Schmidta ozdobené A. Pachem.

V kryptě kostel několik malovaných rakví z 18. století. Na hřbitově kostela se nachází náhrobník od J. Maxe.Zdroj: Umělecké památky Čech, Academia, Praha 1977