Blažejská lípa

06.04.2021

Mohutná a velmi estetická lípa roste na mírném návrší u břehu Blažejského rybníka a ruiny kostela sv. Blažeje nedaleko osady Branišov a Nežichov na Toužimsku. Blažejská lípa byla prohlášena za památný strom Vyhláškou Okresního národního výboru Karlovy Vary s platností od 01.01.1986.

Lípa se v současné době nachází v Přírodní rezervaci Blažejský rybník. Tato lípa je považována za jeden z nejkrásnějších památných stromů Karlovarska, což lze připisovat celkovému habitatu koruny a romantickému zákoutí se zříceninou kostela sv. Blažeje a zrcadlící se hladinou Blažejského rybníka. Lípa roste v koruně svahu, její kmen je dutý, což způsobil úder blesku v roce 1957, který zapálil vedle stojící kostel (Michálek, 2014). Lípa má nádhernou rozložitou korunu, jejíž koncové větve jsou hákovitě zahnuté a dodávají koruně impozantní tvar a majestátnost.

V roce 2014 byla lípa aforisticky ošetřena z programu "Zdravé stromy pro zítřek" Nadace Partnerství. Celkové náklady ošetření byly cca 20.000,- Kč.


Parametry stromu dle vyhlašovací dokumentace:

Obvod kmene 445 cm, výška 20 m, odhadované stáří 300 až 350 let.

Parametry lípy podle (Lupínek, Eperješiová, 2009):

Obvod kmene 504 cm, průměr kmene 156 cm, výška 25 m, průmět koruny 22 m, nasazení koruny 2,4 m.

Parametry lípy podle (Michálek, 2014):

Obvod kmene 514 cm, výška 24 m.


Použitá literatura:

LUPÍNEK, Václav a Michaela EPERJEŠIOVÁ. Inventarizace památných stromů a jejich zaměření pro aktualizaci ÚAP. Karlovy Vary, 2009.

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.

Vyhláška národního výboru v Karlových Varech ze dne 26.11.1985, kterou se zřizují chráněné přírodní výtvory. In: . Karlovy Vary: Okresní národní výbor Karlovy Vary, 1985.