Bochov – kostel sv. Jakuba

21.09.2020

Kostel sv. Jakuba nebo také sv. Jakoba (Jacoba) se nachází západně od města Bochov pod Zámeckých vrchem obklopen pěticí mohutných památných lip.

V jádře gotický kostel, patrně původní farní kostel Bochova, připomínaný roku 1356. Kostel je obdélníkový se čtvercovým presbytářem, přestavěný barokně kolem roku 1750. Vnějšek kostela byl hladký, s polokruhovitě zakončenými okny, v západním a východním průčelí okno trojlisté, vchod obdélníkovitý. Střecha byla šindelová valbová s věžičkou, částečně renovována kolem roku 2008.

Presbytář sklenut plackou, triumfální oblouk polokruhovitý, loď sklenuta osmibokou plochou kupulí. Stěny jsou členěny pilastry. V kostele se nacházela dřevěná kruchta s rovným balkónem.

Pokus se při čtení těchto řádku zamýšlíte nad tím, proč je většina vět postavena do tvaru minulých, je to převážně tím, že v současné době je kostelík velmi zdevastovaný. Před rokem 2008, kdy došlo k částečné opravě střechy, byla střecha v havarijním stavu. Nosné trámy byly prohnilé a hrozil zde pád střechy do vnitřku kostela. V severní části lodi je probourán velký vstupní otvor, klenby podpírající loď kostela se postupně rozpadaly.

Ze zařízení kostela se nedochovalo vůbec nic, a proto je možné citovat pouze popis zařízení dle knihy "Umělecké památky Čech": Zařízení kostela bylo rokokově bílé z 2. poloviny 18. století. Hlavní oltář s obrazem Sv. Jakuba, oba boční oltáře a kazatelna s plastikami světců a andělů.

Vzhledem k tomu, že kostel je ve vlastnictví soukromé osoby je jeho osud stále nejistý.


Zdroj: Umělecké památky Čech, Academia, Praha 1977