Branišov – poutní kostelík sv. Blažeje

09.10.2020

Asi 1 km od osady Branišov na břehu rybníka stojí poutní kostelík sv. Blažeje barokně postavený v letech 1732 až 1733 tepelským opatem Raimundem III.

Jednolodní kostelík s užším trojboce uzavřeným presbytářem a čtvercovou předsíní před západním průčelím. Kouty jsou obloukem prohnuty, nároží jsou zaoblená. Stěny kostela členěny pilastry. Střechu měl kostel valbovou šindelovou, nad presbytářem byl šestiboký sanktusník.

Presbytář byl sklenut valenou klenbou s 5 lunetami, loď byla plochostropá, otevřená do předsíně, před níž byla kruchta na 2 sloupech.

Barokní zařízení z 1. poloviny 18. století bylo zničeno při požáru kostela roku 1957. V dnešní době zbyly z kostela pouze obvodové zdi lodi, bez střechy s částečně zakonzervovanými pilastry, bez střechy a zařízení. Kostel je veřejně přístupný.

Před kostelem roste mohutná památná "Blažejská lípa" a blažejský rybník chráněný v soustavě Natura 200. V blízkosti leží Třebouňský vrch s početným výskytem mravenců rodu Formica a s výhledem do okolí.