Buky hraběte Chodka

06.04.2021

Dva buky lesní rostou v lesním porostu lázeňských lesů nedaleko Karlových Varů na dohled od Rusalčiny chaty pod cestou Přátelství. Buky byly prohlášeny za památné stromy rozhodnutím Správy Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les ze dne 11.11.2011.

Dvojice buků rostoucích nad sebou v mírném svahu jsou zástupci nejstarších stromů v lázeňských lesích. Především spodní buk má typický věšákovitý tvar koruny a větví, vysoko postavenou a štíhlou korunu, což je způsobeno tím, že dlouhá léta rostl v zápoji okolního lesního porostu.

Vzhledem k jejich růstu v lesním porostu a svahu nejsou na první pohled impozantními stromy, ani parametry se nepřibližují jiným památným bukům v regionu. Již v roce 2014 byly tyto buky vyhlášeny jako významné stromy lázeňských lesů a umístěna u nich informační cedule. Pojmenovány byly na počest rodu Chodků, kteří přispěli k rozvoji Karlových Varů.Parametry buků dle vyhlašovací dokumentace:

Nejsou známy.

Parametry buků podle (Michálek, 2014):

Obvod kmene 307, 289 cm, výška 35 a 34 m.Použitá literatura:

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.

Rozhodnutí o vyhlášení za památné stromy. In: . Mariánské Lázně 11.11.2011: Správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, 2011.