Buky nad Bečovem

03.08.2020

Dva buky lesní rostly při okraji okresní silnice Plzeň - Karlovy Vary protínající Bečov nad Teplou. Jeden buk již dnes neexistuje a stával poblíž levotočivé zatáčky za cedulí ohraničující konec Bečova nad Teplou, směr Plzeň (hostinec Hubertus). Druhý buk roste na okraji silnice, naproti odbočky do středu města. Buky byly vyhlášeny za památné Vyhláškou Okresního národního výboru Karlovy Vary ze dne 26.11.1985, s účinností od 01.01.1986.

Dnes již neexistující buk rostoucí výše byl pravděpodobně odstraněn již před rokem 2000, ačkoliv právní ochrana památného stromu byla zrušena až rozhodnutím Správy Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les ze dne 18.09.2012. V odůvodnění rozhodnutí CHKO uvádí, že o vyjmutí ochrany památného stromu vlastník již požádal v roce 2000, rozhodnutí o sejmutí ochrany památného stromu však nebylo nalezeno. Odstraněný buk dle vyhlašovací dokumentace dorostl parametrů obvodu kmene 420 cm a výšky 30 m.

Parametry zbylého stromu podle vyhlašovací dokumentace (CHKO, 1993):

Obvod kmene 440 cm, výška 30 let, odhadované stáří 250 let.

Parametry stromů podle (Lupínek, Eperješiová, 2009):

Obvod kmene 552 cm, průměr kmene 175 cm, výška 26 m, průmět koruny 23,2 m, nasazení koruny 2,4 m.

Parametry stromů podle (Michálek, 2014):

Obvod kmene 570 cm, výška 27 m.

Použitá literatura:

LUPÍNEK, Václav a Michaela EPERJEŠIOVÁ. Inventarizace památných stromů a jejich zaměření pro aktualizaci ÚAP. Karlovy Vary, 2009.Vyhláška národního výboru v Karlových Varech ze dne 26.11.1985, kterou se zřizují chráněné přírodní výtvory. In: . Karlovy Vary: Okresní národní výbor Karlovy Vary, 1985.

Rozhodnutí o zrušení ochrany památného stromu z dvojice "Památných stromů Buky nad Bečovem" ze dne 18.09.2012. In: . Mariánské Lázně: Správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, 2012.

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.