čapulka bahenní – Mitrula paludosa

07.10.2020

Helotiaceae - voskovičkovité

Popis: nenápadné žloutkově žluté až 60 mm velké plodničky. Tvar plodnice je nejčastěji kyjovitý. Horní plodná část až 7 mm tlustá, válcovitá až kyjovitá, křehká a dutá. Je ostře oddělena od křehkého a lysého, bílého až průsvitného třeně.

Výskyt: místy hojně, ve skupinách, především v mokřinách, kalužích, rašeliništích na tlející trávě, listí, jehličí, větévkách a zbytcích částí rostlin. Na Karlovarsku v oblasti Krušnohoří hojnější na rašeliništích.

Doba výskytu: květen až září.

Zajímavost: roste saprofyticky, tj. roste na zbytcích rostlin.