čihovitka větší — Ascocoryne cylichnium

14.12.2020

Leotiaceae - patyčkovité

Popis: plodnice až 3 cm široké, kulovité, opačně kuželovité až miskovité, pružně rosolovité, měkké, fialové nebo fialově červené., vyskytuje se ve dvou odlišných tvarových formách. V mládi je plodnice kulovitá, miskovitá nebo kuželovitá, pružně rosolovitá a měkká.

Výskyt: hojná.

Doba výskytu: září až říjen.

Využití: nejedlý druh.

Biotop: vyrůstá velice hojně na podzim, ale i během mírných zim např. na řezné ploše pařezů, na pařezech a ležících kmenech listnáčů, zejména dubů, buků a bříz, ale i jedlí. Vyskytuje se ve dvou odlišných formách. Výše popsaná je tzv. perfektní forma, na níž se vytvářejí výtrusy. Na podzim často najdeme velké, rosolovité, mozkovitě zprohýbané útvary, tvořené z malých, nepravidelně laločnatých až lopatkovitých fialových plodnic. Je to tzv. imperfektní (konidiové) stadium; na plodnicích se vytvářejí nepohlavní výtrusy - konidie. Tato forma se nazývá Coryne sarcoides. Často najdeme obě formy vedle sebe. Vzhledem ke zbarvení a tvaru plodnice jsou jen obtížně zaměnitelné.

Záměna: perfektní formu lze snad někdy omylem považovat za rosoloklihatku čirou (Neobulgaria pura), která však má bělavou barvu. Podobná čihovitka masová (Ascocoryne sarcoides) se liší většími výtrusy.
Použitá literatura:

LOHMEYER, Till R. a Ute KÜNKELEOVÁ. Houby: Určování a sběr, více než 400 detailních zobrazení. 1. Praha: Nakladatelství Slovart, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-7391-806-4.

MIKŠÍK, Michal. 1000 českých a slovenských hub. 1. Praha: nakladatelství Svojtka & Co. s. r. o., 2015. ISBN 978-80-256-1190-6.