čirůvka májovka — Calocybe gambosa

19.10.2020

Lyophyllaceae

Popis: klobouk 3-10 cm široký, nejprve kuželovitý nebo zvonkovitý, pak rozložený a vyhrblý, bílý, krémový nebo žlutavý, pokožka někdy skvrnitá nebo rozpukaná. Lupeny zoubkem sbíhavé, husté, zprvu bílé, pak krémové. Třeň 4-9 x 1,5-4 cm, válcovitý, na spodu někdy lehce hlízovitý, bílý, dole též okrový, červenavý nebo slabě hnědavý. Dužnina bílá, pevná a šťavnatá; vůně moučná. Výtrusy 5-6 x 3-4 um, elipsoidní; výtrusný prach bílý.

Výskyt: roste hojně v trávě v listnatých lesích, parcích a zahradách, ale také na okraji cest a lesů nebo na lukách a pastvinách, často v čarovných kruzích nebo pruzích; duben až červen.

Poznámky: dobrá jedlá houba, která však může být snadno zaměněna za jedovaté druhy.

Možnosti záměny: jedovatá strmělka odbarvená (Clitocybe dealbata), která voní též moučně, roste později. Bezpečné rozlišení obou druhů je možné jen mikroskopicky na základě výtrusů; totéž platí pro ostatní bílé strmělky, z nichž jsou mnohé jedovaté nebo podezřelé. Dalším dvojníkem je jedovatá vláknice začervenalá (Inocybe erubescens), jež roste ve stejnou dobu jako májovka. Její dužnina však nabíhá do červena, nevoní moučně, lupeny má přinejmenším ve stáří hnědavé a klobouk je radiálně vláknitý.Zdroj: Atlas hub, Hans W. Kothe, Průvodce přírodou, IKAR, 1998