číšenka rýhovaná — Cyathus striatus

09.11.2020

Nidulariaceae - hnízdovkovité

Popis: plodnice 8-15 x 6-10 mm velké, v mládí kyjovité, pak protáhle číšovité až hluboce nálevkovité, rezavě až tmavě hnědé vně odstále chlupaté, v mládí uzavřené bělavou blankou, která se v dospělosti trhá. Plodnice jsou uvnitř nápadně rýhované. Ve spodní polovině je 12-16 světle šedých, 1-2 mm velkých peridiol, uchycených velmi jemným poutkem k vnitřnímu povrchu.

Výskyt: roste velice hojně, většinou v hustých skupinách, na rozkládajícím se dřevě, větvičkách a zbytcích bylin v lesích i mimo les.

Záměna: od pohárovky obecné se liší především štíhle číšovitými, na vnitřním okraji rýhovanými, vně rezavě chlupatými plodnicemi. Je to jediný evropský druh číšenek s rýhovanou vnitřní částí plodnice.

Zájímavost: výtrusy hnízdovkovitých hub (hnízdovek, číšenek, pohárovek) jsou uzavřeny v tzv. peridiolách (pecičkách), které jsou dešťovými kapkami vymršťovány z plodnic ven. Pomocí lepkavých vláken se zachytí na okolní vegetaci, jejich obal se rozrušuje a výtrusy jsou uvolňovány.


Zdroj: Ladislav Hagara, Vladimír Antonín, Jiří Baier, Houby, AVENTINUM, 1999