Čtveřice lip srdčitých u Zimů

07.01.2021

Skupina 4 lip srdčitých roste nedaleko statku č.p. 152 na jižním okraji osady Tisová mezi Limnickým a Nejdeckým vrchem. Lípy byly vyhlášeny za památné rozhodnutím Městského úřadu Nejdek ze dne 25.07.2006.

Lípy byly vyhlášeny především jako estetický prvek, kdy čtveřice lip tvoří kompaktní zelený ostrůvek kryjící žulový podstavec s litinovým křížkem. Nedaleko se nachází studna. Estetickou složku doplňuje bílý štít s kamennou podezdívkou objektu č.p. 152 v majetku paní Zimové. Dvojice lip má korunu tvořenou dvěma kosterními větvemi. Ostatní dvě mají kmen plynule přecházející do korun. Vzhledem k růstu ve skupině, jsou lípy spíše jednostranně větvené. Koruny jsou kompaktní, vejčitého tvaru. Kmeny mají výrazné kořenové náběhy.Parametry stromů podle vyhlašovací dokumentace:

Obvody kmenů 205 až 327 cm.

Parametry lip podle (Lupínek, Eperješiová, 2009):

Obvody kmenů 209, 280, 305 a 335 cm, průměr kmene 64, 86, 95 a 105 cm, výška 21, 29, 29, 28 a 29 m, průmět koruny 7, 14, 15 a 15 m, nasazení koruny 9 m.

Parametry stromů podle (Michálek, 2014):

Obvody kmenů 214 až 343 cm, výška 28 až 30 m.
Použitá literatura:

LUPÍNEK, Václav a Michaela EPERJEŠIOVÁ. Inventarizace památných stromů a jejich zaměření pro aktualizaci ÚAP. Karlovy Vary, 2009.

Rozhodnutí o vyhlášení za památné stromy. In: . Nejdek 25.07.2006: Městský úřad Nejdek, 2006.

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.