Dalovické lípy

08.01.2021

Dvě mohutné a esteticky zajímavé lípy rostou v zámeckém parku v Dalovicích, cca 50 m jihozápadně od známého Körnerova dubu. Dalovické lípy byly prohlášeny za památné stromy rozhodnutím Magistrátu města Karlovy Vary ze dne 21.07.2006.

Pozorný návštěvník zámeckého parku zjistí, že v řadě za sebou rostou lípy tři, kdy pouze obě krajní lípy jsou chráněny statutem památného stromu. Lípa uprostřed, již v době vyhlášení, trpěla výraznou hnilobou kmene, která se navenek projevuje velkou otevřenou centrální dutinou. Z důvodu nulové perspektivy lípy do budoucna, byla tato lípa posouzena jako nevhodná pro vyhlášení za památný strom.

Hořejší lípa má kmen ve výšce cca 3 m větvený do čtyř kosterních větví, které tvoří kompaktní a štíhlou korunu. Spodní lípa má nasazenou korunu v cca 2,5 m, kmen má rovný s výraznými kořenovými náběhy, který postupně přechází ve dvě výrazné kosterní větve. Spodní větve jsou hákovitě zahnuté. V roce 2007 měly obě lípy velké množství suchých větví v koruně, které byly řezem odstraněny. Spodní koruny byla v minulosti nevhodně stažena pevnou kovovou vazbou, která byla zarostlá do kosterních větví. Pevná vazba byla při ošetření nahrazena vazbou pružnou.Parametry lip dle vyhlašovací dokumentace:

Obvod kmene 471 a 392 cm.

Parametry lip podle (Lupínek, 2006):

Obvod kmene 471 a 392 cm, výška 20 m.

Parametry lip podle (Michálek, 2014):

Obvod kmene 461 a 385 cm, výška 26 a 28 m.Použitá literatura:

LUPÍNEK, Václav. ZO ČSOP ALTER MELES. Inventarizace památných stromů v územní působnosti Magistrátu města Karlovy Vary. Žlutice, 2006, 136 s.

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.

Rozhodnutí o vyhlášení za památné stromy. In: . Karlovy Vary 21.07.2006: Magistrát města Karlovy Vary, 2006.