dřevnatka parohatá — Xylaria hypoxylon

20.10.2020

Xylariaceae - dřevnatkovité

Popis: stromatická dřevní tvrdohouba. Stroma vzpřímené, 3-8 cm vysoké, jednak sterilní, bez perithecií, velmi tuhé, pružné, parohovitě rozvětvené, zploštělé, na koncových větvích pokryté bílým práškem konidií, které vznikají na jejich povrchu, v dolní části černé a chlupaté, nevětvené nebo jen krátce rozvětvené, plodné, s kulovitými plodnicemi na povrchu. Askospory 11-15 x 5-6 um, fazolovitého tvaru, neprůhledně černé, hladké, jednobuněčné.

Výskyt: hojný druh.

Využití: nejedlý druh.

Biotop: roste velmi hojně a pospolitě na pařezech a spadaných větvích různých listnatých stromů. Nejedlá.

Záměna: dřevnatka mnohotvárná (Xylaria polymorpha), rovněž dosti častá na odumřelém dřevě, má stromata větší, jednoduchá, tlustě kyjovitá, černá, uvnitř bíle dužnatá.Zdroj: Houby, Mirko Svrček, Aventinum, 1996