dřevomor červený — Hypoxylon fragiforme

09.11.2020

Xylariaceae - dřevnatkovité

Popis: v bučinách patří mezi nejběžnější druhy hub, i když pro svou nenápadnost často uniká pozornosti. Vytváří malá, 5-30 mm široká, polokulovitá stromata, která jsou v mládí rezavě červená. Později černají a jejich povrch bývá pokrytý černým výtrusným prachem.

Výskyt: roste hojně, obvykle na nepříliš dlouho odumřelých nebo pokácených kmenech a větvích buků, vzácněji i jiných listnáčů.

Záměna: podobných druhů je celá řada. Liší se však jednak mikroskopicky, jednak druhem hostitelské dřeviny; např. na habrech a dubech najdeme dřevomor Howeův (Hypoxylon howeianum), na lískách a olších dřevomor hnědý (Hypoxylon fuscum).Zdroj: Ladislav Hagara, Vladimír Antonín, Jiří Baier, Houby, AVENTINUM, 1999