Dub na Staré Kysibelské

06.04.2021

Dnes již neexistující dub zimní stál u okraje silnice ulice Stará Kysibelská v Karlových Varech - Drahovicích pod Základní školou Jana Amose Komenského. Dub byl prohlášen za památný strom Vyhláškou Okresního národního výboru Karlovy Vary s platností od 01.01.1986.

Habitem spíše menší dub měl nakloněný kmen nad silnici, který se v cca 4 až 5 m větvil na tři kosterní větve. Dub nebyl příliš košatý, spíše rozvětvený v horní polovině koruny. Částečně byl poškozen odstraňováním větví kvůli vedení elektrické energie pro pouliční osvětlení, které částečně zasahovalo do průmětu koruny. Pro svůj špatný zdravotní stav bylo rozhodnuto o sejmutí ochrany památného stromu a pokácení dubu na základě rozhodnutí Úřadu města Karlovy Vary ze dne 19.08.1998. Špatný stav byl způsoben především hnilobou kmene způsobenou sírovcem žlutooranžovým (Laetiporus sulphureus) a rezavcem štětinatým (Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst.).


Parametry dubu dle vyhlašovací dokumentace:

Obvod kmene 300 cm, výška 20 m a odhadované stáří 200 až 250 let.

Fotografie pochází z posouzení zdravotního stavu dubu v roce 1998 a jsou uloženy v archivu Magistrátu města Karlovy Vary.