Dub u hudební školy

03.08.2020

Mohutný a košatý dub zimní roste na křižovatce ulic Školní a Nová vedle budovy hudební školy a městské knihovny. Dub u hudební školy byl prohlášen za památný strom Vyhláškou Okresního národního výboru Karlovy Vary s platností od 01.01.1986.

Stáří dubu odhaduje výše uvedená vyhláška na 150 let. Dub má překrásnou korunu deštníkovitého tvaru na kmeni, na kterém pozorný divák nalezne velký počet jizev po odstranění větví. Pod dubem se nachází informační tabule.

Parametry dubu dle vyhlašovací dokumentace:

Obvod kmene 285 cm, výška 18 m.

Parametry podle (Lupínek, Eperješiová, 2009):

Obvod kmene 339 cm, průměr kmene 101 cm, výška 22 m, nasazení koruny 3,1 m.

Parametry dubu podle (Michálek, 2014):

Obvod kmene 348 cm, výška 23 m.

Použitá literatura:

LUPÍNEK, Václav a Michaela EPERJEŠIOVÁ. Inventarizace památných stromů a jejich zaměření pro aktualizaci ÚAP. Karlovy Vary, 2009.

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.

Vyhláška národního výboru v Karlových Varech ze dne 26.11.1985, kterou se zřizují chráněné přírodní výtvory. In: . Karlovy Vary: Okresní národní výbor Karlovy Vary, 1985.