Dub u kaple (Číhaná u Bochova)

07.01.2021

Dub letní roste u kaple sv. Jana a Pavla v osadě Číhaná na úpatí Mirotického kopce u Bochova. Dub byl prohlášen na základě návrhu naše sdružení (ZO ČSOP Alter meles) za památný strom rozhodnutím Magistrátu města Karlovy Vary ze dne 13.12.2004.

Dub roste v těsné blízkosti kaple na jihovýchodním okraji návsi. Jedná se o strom, který není svými parametry a růstem příliš významný, spíše jde o výrazný estetický prvek s historickým významem, kdy pohledem z jižní strany návsi působí ve spojení s kaplí až romantickým dojmem. Dub má vysoký a rovný kmen, který se ve výšce 5 m dělí na čtyři kosterní větve, které tvoří užší vejčitou korunu. Možné ohrožení stromu lze spatřit v harampádí, které je pod stromem prakticky pořád uskladněno.


Parametry dubu dle vyhlašovací dokumentace:

Obvod kmene 294 cm.

Parametry dubu podle (Lupínek, 2006):

Obvod kmene 294 cm, výška 18 m.

Parametry dubu podle (Lupínek, Eperješiová, 2009):

Obvod kmene 300 cm, průměr kmene 85 cm, výška 21 m, průmět koruny 15 m, nasazení koruny 5 m.

Parametry dubu podle (Michálek, 2014):

Obvod kmene 316 cm, výška 22 m.Použitá literatura:

LUPÍNEK, Václav. ZO ČSOP ALTER MELES. Inventarizace památných stromů v územní působnosti Magistrátu města Karlovy Vary. Žlutice, 2006, 136 s.

LUPÍNEK, Václav a Michaela EPERJEŠIOVÁ. Inventarizace památných stromů a jejich zaměření pro aktualizaci ÚAP. Karlovy Vary, 2009.

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.

Rozhodnutí o vyhlášení za památné stromy. In: . Karlovy Vary 13.12.2004: Magistrát města Karlovy Vary, 2004.