Dub u Nešporů

04.04.2021

Dub letní roste v zahradě rodinného domu č.p. 236 v Karlových Varech - Tašovicích, vedle silnice Doubí x Globus. Dub byl prohlášen za památný strom rozhodnutím Magistrátu města Karlovy Vary ze dne 15.10.2005.

Památný strom roste u rodinného domu a byl vyhlášen na podnět Správy lázeňských parků. Dub má nevětvený a štíhlý kmen, který se mění vysoko do pěkné rozložité koruny. V průmětu koruny se nachází stavba plotu a nově přistavěný rodinný dům, který byl vystavěn až po prohlášení dubu za památný strom. V průmětu byly také realizovány terénní úpravy, stavba chodníku a zázemí domu, které zcela jistě nepřispěly k zlepšení zdravotního stavu stromu.


Parametry dubu dle vyhlašovací dokumentace:

Obvod kmene 365 cm.

Parametry dubu podle (Michálek, 2014):

Obvod kmene 383 cm, výška 22 m.


Použitá literatura:

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.

Rozhodnutí o vyhlášení za památné stromy. In: . Karlovy Vary 15.10.2005: Magistrát města Karlovy Vary, 2005.