Dub u Vorlů

04.04.2021

Skupina dvou dubů roste na okraji výrobního areálu firmy Vorel, z nich ochrany památného stromu požívá pouze mohutnější dub rostoucí u příjezdové komunikace a výrobní plechové haly. Dub byl prohlášen za památný strom rozhodnutím Magistrátu města Karlovy Vary ze dne 15.09.2005.

Památný strom byl vyhlášen na podnět Správy lázeňských parků. Dub je mohutný, s mírně točitým kmenem, který postupně přechází do tří kosterních větví, tvořících kompaktní korunu. Dub byl vyhlášen za památný i přes odpor vlastníků, kteří s vyhlášením nesouhlasili s argumentací špatného zdravotního stavu dřeviny. Možné ohrožení představují inženýrské sítě blízko průmětu koruny, především veřejného osvětlení.


Parametry dubu dle vyhlašovací dokumentace:

Obvod kmene 390 cm.

Parametry dubu podle (Michálek, 2014):

Obvod kmene 402 cm, výška 22 m.


Použitá literatura:

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.

Rozhodnutí o vyhlášení za památné stromy. In: . Karlovy Vary 15.09.2005: Magistrát města Karlovy Vary, 2005.