Dub ve Vintířově

03.08.2020

Velmi pěkný a rozložitý dub letní roste na návsi obce Vintířov mezi Obecním úřadem Vintířov a sportovním centrem.

Obvod kmene dubu je 426 cm, výška stromu je 26 m.Tento velmi pěkný dub byl vyhlášen za památný strom vyhláškou Okresního úřadu Sokolov dne 13.7.1984.