Duby u tvrze

07.01.2021

Skupina 3 dubů letních roste kolem tvrze z 12. Století, která byla vybudována na pravěkém sídlišti. Andělské lípy byly prohlášeny za památné stromy rozhodnutím Magistrátu města Karlovy Vary ze dne 15.09.2005 na návrh Správy lázeňských parků.

Velmi krásný je především nejmohutnější dub rostoucí na vyvýšenině ze zbytků středověké tvrze. Má výrazné kořenové náběhy, které ve východním směru kopírují svažitý pozemek. Kmen je mohutný, původně rozvětvený do čtyř kosterních větví, kdy hlavní kosterní větev později uschla, pravděpodobně po zásahu blesku. Korunu má široce rozložitou, nepravidelnou, kopírující hlavní kosterní větve. Druhý dub roste napravo od nejsilnějšího, ve svahu, kmen má mírně vychýlený, korunu rozložitou s dolními větvemi hákovitě zahnutými. Podlesní dub roste pod svahem tvrze, vedle zahradního domku. Kmen má rovný, měnící se v hlavní kosterní větev a druhou boční silnou kosterní větev.

Především nejmohutnější dub je významný jak z estetického hlediska, tak především z hlediska historického.Parametry dubů dle vyhlašovací dokumentace:

Obvod kmene 278, 502 a 502 cm.

Parametry dubů podle (Lupínek, 2006):

Obvody kmenů 278, 502 a 205 cm, výška 16, 16 a 18 m.

Parametry dubů podle (Michálek, 2014):

Obvod kmene 311, 532 a 514 cm, výška 20, 13 a 20 m.Použitá literatura:

LUPÍNEK, Václav. ZO ČSOP ALTER MELES. Inventarizace památných stromů v územní působnosti Magistrátu města Karlovy Vary. Žlutice, 2006, 136 s.

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.

Rozhodnutí o vyhlášení za památné stromy. In: . Karlovy Vary 15.09.2005: Magistrát města Karlovy Vary, 2005.