Hartenštejn - časem zapomenutý hrad opět ožil

21.09.2020

Ocitneme-li se nedaleko městečka Bochov, nelze si nevšimnout mírného návrší s překrásnými a romanticky vyhlížejícími hradními ruinami dnes již dávno zapomenutého hradu Hartenštejna, který po několika desítkách let opět vstal z popela.

Již Bochov, jako městečko, vzniklo ze vsi ležící na obchodní stezce mezi Prahou a správním městem Loktem zhruba ve 14. století. Jméno Bochov tak lze přisoudit už jeho zakladateli Boreši z Rýsenburka, jenž Bochov založil někdy kolem roku 1325. Bochov tak v průběhu sta let získal svobodný odkaz majetku, dcery pak stejné postavení jako synové. Během této doby byl na nedalekém návrší (dnes mírný kopec u středu města nazývaný Hladový vrch) zřízen obranný hrad a stejně tak Starý Hartenštejn na Zámeckém vrchu. Hrady neměly sloužit jako sídla, ale jako vojenské opěrné body. Dalšími majiteli se posléze stali páni z Plavna, kteří pro Bochov získali výroční trhy. Páni z Plavna však patřili mezi velké odpůrce Jiřího Poděbradského, a proto byl Bochov společně se Starým Hartenštejnem roku 1469 dobyt a vypálen. Netrvalo však dlouho (1473) a páni z Plavna vybudovali Hartenštejn úplně nový.

V průběhu několika let Bochov střídá majitele a jedním z posledních významných majitelů se stává Adam Štensdorf. Ten Hartenštejn nákladně přestavuje. V polovině 17. století získává hrad Linhart Kolona a Bochov s Hartenštejnem jsou začleněny pod nedalekou Andělskou Horu. Jak již samotný název "Hartenštejn" napovídá, jednalo se o tvrdý (pevný) hrad. Věže byly vybaveny klíčovými střílnami a klenutými suterény. Dodnes se zachovala vysoká okrouhlá věž, dva sklepy, zbytky bašt a kamenná studna. Od 17. století byl hrad pustý bez větších oprav. Věž byla nově vystavena městem Bochov po roce 2000.

V současné době se k hradu dostanete z Bochova po polní cestě mezi pastvinami. Po cestě vedoucí spirálovitě kolem návrší na Vás pohlédne úžasná scenérie okolní krajiny. Vysoká okrouhlá věž s krásnou soliterní borovicí a překrásná krajina Krušných a Doupovských hor. Z vrcholu lze dále spatřit celé městečko Bochov, vojenské rozhledny v Doupovských horách nebo například Třeboňský vrch a Klínovec.

Unikátní náhorní plošina společně s příkrými svahy je v současné době chráněna jako významný krajinný prvek pro ochranu teplomilných lučních společenstev, vyskytujících se pouze v Doupovských horách. 

Hrad je přístupný celoročně. Karlovarská věž jen OD DUBNA DO ŘÍJNA. Klíče od věže je možné si zapůjčit oproti záloze 200,- Kč v infocentru města Bochov či v restauraci Radniční sklípek v jejich otevírací době.


Vstupné : 30,- Kč za jednu osobu, včetně dětí