hnojník inkoustový — Coprinopsis atramentaria

15.12.2020

Psathyrellaceae - křehutkovité

Popis: klobouk má až 10 cm široký, zvonovitý, vejcovitý, později rozložený, na okraji trochu laločnatě zprohýbaný, podélně svraštělý nebo žebernatě rýhovaný v době zralosti se vzhůru ohrnutým okrajem klobouku. Klobouk je světle šedý až kožově okrový se světle hnědým středem. Lupeny husté, volné, šedavé až růžové, ve stáří černé a rozteklé. Třeň je až 15 cm dlouhý, válcovitý, směrem nahoru se zužuje a je bez prstenu, na bázi tlustý s botkou, zprvu plný, později dutý, hladký a jemný. Dužnina je pevná a bílá.

Výskyt: hojný druh.

Doba výskytu: květen až listopad.

Využití: jedlý druh, zejména do polévek. Při konzumaci hnojníku se nedoporučuje konzumace alkoholu, kdy vznikají otravy způsobené přítomností látky koprinu.

Biotop: v zahradách, parcích, u silnic, velmi často v trsech.

Záměna: hnojník hrotitý (Coprinopsis acuminata) má bradavkovitý hrbolek klobouku. Hnojník třpytivý (Coprinellus micaceus) je menší a má třpytivý povrch klobouku. Hnojník obecný(Coprinus comatus) má pokožku klobouku bílou, pokrytou vláknitými bílými šupinami. Hnojník Romagnesiho (Coprinopsis romagnesiana) je vzácnější a liší se výrazněji vyvinutým, oranžově rezavým velem.
Použitá literatura:

ANTONÍN, Vladimír a Ladislav HAGARA. Houby. 7. Praha: AVENTINUM NAKLADATELSTVÍ, s.r.o., 1999. ISBN 80-7151-259-1.

KEIZER, Gerrit J. Houby: encyklopedie. 2. vyd. Čestlice: Rebo, 2005, 288 s. Encyklopedie (Rebo). ISBN 80-723-4479-X.

LOHMEYER, Till R. a Ute KÜNKELEOVÁ. Houby: Určování a sběr, více než 400 detailních zobrazení. 1. Praha: Nakladatelství Slovart, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-7391-806-4.

MIKŠÍK, Michal. 1000 českých a slovenských hub. 1. Praha: nakladatelství Svojtka & Co. s. r. o., 2015. ISBN 978-80-256-1190-6.

SOCHA, Radomír a Aleš VÍT. Dřevní houby v přírodě a kuchyni, Atlas 113 druhů dřevních hub s popisem jejich léčivých účinků a s recepty na kulinářské využití.1.Eminent, 2014. ISBN 978-80-7281-480-0.