Hraniční duby

01.01.2021

Skupina 2 dubů letních roste na samé hranici mezi Karlovarským a Ústeckým krajem, nedaleko osady Hlína u Vrbičky, na dohled od zemědělského areálu a na úpatí od Šibeničního vrchu. Duby byly prohlášeny za památné stromy rozhodnutím Městského úřadu Žlutice ze dne 02.10.1996 na návrh Okresního úřadu Karlovy Vary.

Mohutnější dub roste z dvojice dubů vzadu u okraje lesního porostu Šibeničního vrchu, kmen má krátký, který se v cca 2,5 m větví na dvě nezvykle silné kosterní větve. Korunu má překrásně rozložitou, deštníkovitou a bohatě větvenou. Druhý dub je podobných parametrů jako dub první, opticky je však drobnější. V kmeni má otevřenou centrální dutinu, dole přecházející ve výrazné kořenové náběhy, nahoře přechází do dvou otvorů po ulomených větvích. Koruna je tvořena z několika drobnějších větví vyrůstajících ze silného kmene, který je ve vrcholu uschlý, zřejmě po zásahu blesku.

Především nejmohutnější dub je významný jak z estetického hlediska, tak především z hlediska historického, kdy tvořil rozhranní majetku. Podle pověsti je zasadil na konci 17. století odbojný poddaný Johann před vlastní popravou (Michálek, 2014). Údajně byl chycen dráby, když chtěl uctít svatebčany a nevěstu Veroniku zvěřinou upytlačenou na panském. Jeho posledním přáním bylo, aby duby, symbolizující jeho a Veroniku, rostly vedle sebe a mohly se vzájemně dotýkat.Parametry dubů dle vyhlašovací dokumentace:

Obvod kmene 500 a 520 cm, výška 18 a 20 m, odhadované stáří 300 až 400 let

Parametry dubů podle (Lupínek, Eperješiová, 2009):

Obvody kmenů 535 a 516 cm, průměr kmene 155 a 140 cm, výška 18 a 16,5 m, průmět koruny 20,5 a 12 m, nasazení koruny 2,5 a 5 m.

Parametry dubů podle (Michálek, 2014):

Obvod kmene 513 a 531 cm, výška 15 a 18,5 m.
Použitá literatura:

LUPÍNEK, Václav. ZO ČSOP ALTER MELES. Inventarizace památných stromů v územní působnosti Magistrátu města Karlovy Vary. Žlutice, 2006, 136 s.

LUPÍNEK, Václav a Michaela EPERJEŠIOVÁ. Inventarizace památných stromů a jejich zaměření pro aktualizaci ÚAP. Karlovy Vary, 2009.

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.

Rozhodnutí o vyhlášení za památné stromy. In: . Žlutice 02.10.1996: Městský úřad Žlutice, 1996.