Hroznatova lípa

07.01.2021

Mohutná a velmi estetická lípa roste v zahradě Kláštera premonstrátů Teplá, u zadního traktu lodě kostela Zvěstování Páně a bloku samotného kláštera. Hroznatova lípa byla prohlášena za památný strom Rozhodnutím Městského úřadu Mariánské Lázně ze dne 03.08.2004.

Lípa roste v řadě lip, podle (Michálek, 2014) se jedná o jednu z nejsilnějších lip v České republice a donedávna byla také nejvyšší lípou v Karlovarském kraji. Na bázi kmene je viditelný řez po druhém kmeni. Společně tvořily mohutnou vejčitou korunu lípy. Tento druhý a mohutnější kmen v roce 1990 rozlomil silný vítr. Dnes je tedy lípa tvořena pouze jedním kmenem, který je částečně vychýlený k budově kláštera. Kmen se postupně větví ve dvě kosterní větve.

Lípa byla pojmenována po Blahoslaveném Hroznatovi, který v roce 1183 klášter založil a zasloužil se o jeho rozkvět. Lípa byla v roce 2004 odborně ošetřena.Parametry stromu dle vyhlašovací dokumentace:

Obvod kmene 910 cm (včetně torza druhého kmene), výška 41 m, odhadované stáří minimálně 250 let.

Parametry lípy podle (Michálek, 2014):

Obvod kmene 917 cm, výška 34 m.Použitá literatura:

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.

Rozhodnutí o vyhlášení za památné stromy. In: . Mariánské Lázně 03.08.2004: Městský úřad Mariánské Lázně, 2004.