Jakobovy lípy

04.04.2021

Skupina 5 lip roste kolem zříceniny kostela sv. Jakuba (Jakoba) cca 1 km jihozápadně od Bochova. Jakobovy lípy byly prohlášeny na návrh našeho sdružení (ZO ČSOP Alter meles) za památné stromy rozhodnutím Magistrátu města Karlovy Vary ze dne 15.07.2005.

Jedna z lip se nachází na levé straně kaple při pohledu od vstupního portálu, dvě lípy rostou před kostelem (vstupním portále) a 3 lípy rostou na pravé straně kostela při čelním pohledu. Jediná lípa na levé straně kostela sv. Jakuba má rovný kmen, se silnými kořenovými bázemi a silným zmlazením větví. Kmen ve výšce římsy a střechy přechází do dvou kosterních větví. Korunu má úzkou a bohatě větvenou. Další dvě lípy rostou před průčelím kostela. Lípa vlevo od vchodu do kostela má kmen rovný, který se v cca 2 m větví na dvě silné kosterní větve. Korunu má štíhlou, bohatě větvenou a lze v ní spatřit stopy po špatných řezech v minulosti. Lípa na pravé straně trpěla dlouhá léta tím, že na ní byl vybudován myslivecký posed. Kmen má rovný se silnými kořenovými náběhy, s velkým počtem výmladků. Koruna je tvořena dvěma kosterními větvemi a je úzká. Dvě zbývající lípy rostou na pravé straně kostela. Ta blíže kostelu má kmen s širokými kořenovými náběhy, boulovitý s velkým počtem výmladků. Kmen není rozdělen do kosterních větví a od úrovně střechy je koruna tvořena větvemi rostoucími přímo z kmene. Nejsilnějším stromem je lípa rostoucí nejdále od kostela na pravé straně, která má silný a rovný kmen s kořenovými náběhy a velkou výmladností. V cca 2 m se kmen rozděluje na dvě hlavní kosterní větve, z nichž jedna je v dolní části dutá. Tato dutina zřejmě zasahuje až k bázi kmene. Korunu má tato lípa vysoko posazenou a není příliš rozložitá.Parametry lip dle vyhlašovací dokumentace:

Obvod kmene 440, 393, 453, 366 a 542 cm.

Parametry lip podle (Lupínek, 2006):

Obvod kmene 440, 393, 453, 366 a 542 cm, výška 25, 22, 23, 20 a 25 m

Parametry lip podle (Lupínek, Eperješiová, 2009):

Obvody kmenů 437, 348, 461, 549 a 362 cm, průměr kmenů 120, 115, 135, 145 a 120 cm, výška 22, 22, 22, 22 a 28 m, průmět koruny 13,5; 13,5; 13,5; 17 a 12,5 m, nasazení koruny 5, 7, 5, 7, 4 a 9 m.

Parametry lip podle (Michálek, 2014):

Obvod kmene 351 až 556 cm, výška 24,5 až 30 m.Použitá literatura:

LUPÍNEK, Václav. ZO ČSOP ALTER MELES. Inventarizace památných stromů v územní působnosti Magistrátu města Karlovy Vary. Žlutice, 2006, 136 s.

LUPÍNEK, Václav a Michaela EPERJEŠIOVÁ. Inventarizace památných stromů a jejich zaměření pro aktualizaci ÚAP. Karlovy Vary, 2009.

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.

Rozhodnutí o vyhlášení za památné stromy. In: . Karlovy Vary 15.07.2005: Magistrát města Karlovy Vary, 2005.