Javor na Hofberku

04.04.2021

Javor klen roste na rozhraní dvou cest vedoucích z Nových Hamrů na Dvorský vrch (dříve Hofberk). Javor na Hofberku prohlášen za památný strom Vyhláškou Okresního národního výboru Karlovy Vary s platností od 01.01.1986.

Kolem javoru veden modře značená stezka Ruprechta Fuchse, která má nedaleko zastávku č. 6, u ruiny bývalé Soví hutě, založené v 16. století, jedné z nejvýznamnějších skláren, kde se vyrábělo sklo barvené kobaltem. Modré zbytky kobaltu se nacházejí v okolí dodnes. Javor má mírně točitý kmen, který v cca 5 m přechází do rozložité, částečně deštníkovité koruny. Tento javor sice nedosahuje parametrů jiných klenů v kraji, plní především složku estetickou.Parametry javoru dle vyhlašovací dokumentace:

Obvod kmene 340 cm, výška 27 až 30 m, odhadovaný věk 130 let.

Parametry javoru podle (Lupínek, Eperješiová, 2009):

Obvod kmene 340 cm, průměr kmene 105 cm, výška 16,5 m, průmět koruny 18,5 m, nasazení koruny 5 m.

Parametry javoru podle (Michálek, 2014):

Obvod kmene 344 cm, výška 19 m.Použitá literatura:

LUPÍNEK, Václav a Michaela EPERJEŠIOVÁ. Inventarizace památných stromů a jejich zaměření pro aktualizaci ÚAP. Karlovy Vary, 2009.

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.

Vyhláška národního výboru v Karlových Varech ze dne 26.11.1985, kterou se zřizují chráněné přírodní výtvory. In: . Karlovy Vary: Okresní národní výbor Karlovy Vary, 1985.