Javor u Hanáků

01.01.2021

Javor klen roste před domem č.p. 858, ve svahu nad ulicí Závodu míru, nad silnicí vedoucí z Nejdku do Nových Hamrů. Javor u Hanáků byl prohlášen za památný strom rozhodnutím Městského úřadu v Nejdku ze dne 25.7.2006.

Javor plní především estetickou složku, ve spojení s dřevěným štítem nemovitosti č.p. 858 a popraskaným žulovým kamenem, na němž se do roku 2007 nacházelo pouze torzo kříže, v roce 2007 byl kříž obnoven. Samotný klen má rovný kmen, z něhož vyrůstá dvojice silnějších větví. Kmen v cca 6 m přechází do kompaktní vejčité a rozložité koruny.Parametry javoru dle vyhlašovací dokumentace:

Obvod kmene 306 cm.

Parametry javoru podle (Lupínek, Eperješiová, 2009):

Obvod kmene 320 cm, průměr kmene 90 cm, výška 23,5 m, průmět koruny 16 m, nasazení koruny 5 m.

Parametry javoru podle (Michálek, 2014):

Obvod kmene 327 cm, výška 24 m.Použitá literatura:

LUPÍNEK, Václav a Michaela EPERJEŠIOVÁ. Inventarizace památných stromů a jejich zaměření pro aktualizaci ÚAP. Karlovy Vary, 2009.

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.

Rozhodnutí o vyhlášení za památné stromy. In: . Nejdek 25.07.2006: Městský úřad v Nejdku, 2006.