Jenišovský dub

01.01.2021

Dub letní roste nedaleko Obecního úřadu Jenišov, na zeleném plácku, u plotu oddělující zahrádkářkou kolonii. Dub byl prohlášen za památný strom rozhodnutím Magistrátu města Karlovy Vary ze dne 19.09.2005.

Dub má vysoký kmen s výraznými kořenovými náběhy. Kmen v cca 10 m přechází do koruny, která je tvořena kosterními větvemi, je rozložitá, méně hustá a kompaktní. I když dub svými rozměry patří k větším druhů dubů, mezi zástavbou je přehlédnutelný, což zapříčiňuje i méně mohutná koruna.


Parametry dubu dle vyhlašovací dokumentace:

Obvod kmene 294 cm.

Parametry dubu podle (Lupínek, 2006):

Obvod kmene 357 cm, výška 18 m, odhadovaný věk 150 let.

Parametry dubu podle (Michálek, 2014):

Obvod kmene 378 cm, výška 25,5 m.Použitá literatura:

LUPÍNEK, Václav. ZO ČSOP ALTER MELES. Inventarizace památných stromů v územní působnosti Magistrátu města Karlovy Vary. Žlutice, 2006, 136 s.

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.

Rozhodnutí o vyhlášení za památné stromy. In: . Karlovy Vary 19.09.2005: Magistrát města Karlovy Vary, 2005.