Jindřichovický klen

03.08.2020

Dokonale srostlý dvoukmen javoru klenu roste na okraji obce Jindřichovice, severovýchodně od zámku, na začátku aleje spojující právě zmíněný zámek a bývalou oboru u zámku Favorit.

Společný kmen má válcovitý, v průřezu zploštělý a podélně rozbrázděný. Místo srůstu kmenů vyznačuje šikmá spára, která se táhne po celé délce společného kmene až k patě stromu. Strom ve vrostlý do svahu nad příkopem a nemá výraznější kořenové náběhy. Koruna je nasazená, bohatá, nepravidelně oválná až válcovitá s instalovaným systémem bezpečnostních vazeb. Je nejsilnějším javorem Kraslic i okresu Sokolov.

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 455 cm (rok měření 2004). (Michálek, 2014) uvádí obvod kmene 473 cm s výškou 26 m.

Použitá literatura:

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.