Klen na hřbitově

30.04.2021

Statný javor klen roste na severním okraji městského hřbitova u příjezdové cesty v Bochově. Javor byl prohlášen za památný strom rozhodnutím Magistrátu města Karlovy Vary ze dne 15.04.2014.

Javor klen roste na mírném návrší, které je způsobeno zářezem chodníčků a příjezdové komunikace na hřbitov. Kmen má mohutný, s výraznými kořenovými náběhy, mírně dutý a pravděpodobně s kmenovou hnilobou. Kmen se v cca 2 m dělí na tři mohutné kosterní větve, které tvoří vysokou a málo větvenou nerozložitou korunu. Koruna je stabilizována pružnými vazbami. V koruně (r. 2016) byl nalezen větší počet suchých větví. Strom tvoří pěknou dominantu vedle stojícímu kostelu sv. Michaela Archanděla.


Parametry klenu dle vyhlašovací dokumentace:

Obvod kmene 380 cm.

Parametry klenu podle (Michálek, 2014):

Obvod kmene 371 cm, výška 28 m.Použitá literatura:

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.

Rozhodnutí o vyhlášení za památný strom. In: . Karlovy Vary 15.04.2014: Magistrát města Karlovy Vary, 2014.