Kolešovský jasan

30.04.2021

Jasan roste jako solitérní jedinec uprostřed louky asi 450 m jihovýchodně od sady Kolešov. Jasan byl prohlášen za památný strom rozhodnutím Městského úřadu Žlutice ze dne 12.12.2011 na návrh PaedDr. Pavla Růžičky.

Nízký avšak velmi rozložitý jasan je především esteticky velmi významný, kdy společně s vrchem Vladařem tvoří velmi hezkou dominantu, dominantní je také při pohledu od Vladaře, kdy osamocen v poli tvoří pěkný fragment krajiny. Jasan má krátký mohutný kmen, s výraznými kořenovými náběhy, který se mění v mohutnou a velmi rozložitou korunu. Pod korunou se nachází podstavec kříže, nazývaný Polní kříž (Feld-Kreuz), který před rokem 1841 stával na rozcestí polních cest z Kolešova.Parametry jasanu dle vyhlašovací dokumentace:

Obvod kmene 307 cm, výška 18 m, šířka koruny 24 m a odhadované stáří 100 let.


Parametry jasanu podle (Michálek, 2014):

Obvod kmene 319 cm, výška 14,5 m.Použitá literatura:

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.

Rozhodnutí o vyhlášení za památný strom. In: . Žlutice 12.12.2011: Městský úřad Žlutice, 2011.