Lípa u benzinové stanice

01.03.2021

Lípa roste pod silnicí vedoucí z Pozorky do Nejdku, na travnatém plácku nedaleko benzinové stanice, nad Oldřichovským potokem. Lípa u benzinové stanice byla prohlášena za památný strom rozhodnutím Městského úřadu v Nejdku ze dne 25.7.2006.

Mohutná lípa s mírně nahnutím, ale rovným kmenem, se v cca 6 m rozdvojuje na dvě hlavní kosterní větve, z nichž poté vyrůstají větve vedlejší a tvoří krásnou, obvejčitou a rozložitou korunu. Z kmene vyrůstá ještě jedna větev, kterou však nelze považovat za hlavní, i když dotváří korunu. Lípa byla ošetřena a stažena pružnou bezpečnostní vazbou. Na kmeni jsou výrazné podélné spáry a jizvy po větvích. U stromu jsou umístěny lavičky pro odpočinek a cedule označující památný strom.


Parametry lípy dle vyhlašovací dokumentace:

Obvod kmene 461 cm.

Parametry lípy podle (Lupínek, Eperješiová, 2009):

Obvod kmene 474 cm, průměr kmene 130 cm, výška 27 m, průmět koruny 22 m, nasazení koruny 5 m.


Parametry lípy podle (Michálek, 2014):

Obvod kmene 483 cm, výška 29 m.Použitá literatura:

LUPÍNEK, Václav a Michaela EPERJEŠIOVÁ. Inventarizace památných stromů a jejich zaměření pro aktualizaci ÚAP. Karlovy Vary, 2009.

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.

Rozhodnutí o vyhlášení za památné stromy. In: . Nejdek 25.07.2006: Městský úřad v Nejdku, 2006.